תמונות

דלית ונגרובסקי, ג, שידה (15) צילום: אלעד גונן