תמונות

יהיה ממה לחשוש? בית"ר מחפשת ניצחון (עודד קרני)