תמונות

סנדרה ויעל לאנשים בלילה צילום: מתוך אנשים בלילה