תמונות

הוא בטוח יתן השתטחות לקול תשואות הקהל (gettyimages)