תמונות

עדי ארונוב, יחידת ההורים. מחיצת זכוכית חוצצת בין אזורי השינה צילום: אלעד גונן