תמונות

שינוי קריירה, ורד בן סימון צילום: ריקי בירנבוים