תמונות

מחלקה ראשונה ינואר 20 - נתניהו ארוחת ערב שגב