תמונות

סימון וסיימון, אנגליה צילום: לימור בן-רומנו