תמונות

קרן אבני, סלון מבט מהגלריה בית ב' צילום: אלעד שריג