תמונות

גרף אדריכלים, חממה גובה צילום: צילום רסקין-פרלמן