תמונות

עדי ארונוב, גובה, קפידה וסגנון באזור הרחצה של יחידת ההורים צילום: אלעד גונן