תמונות

פעילויות פורים, פורימדעטק צילום: מושון תמיר