תמונות

סברי מרנן: האם הפורמט של משה יצליח? צילום: מתוך סברי מרנן