תמונות

דנה קושמירסקי , רחצה (46) צילום: עודד סמדר