תמונות

איציק קורנפיין ועו&"ד אלעד אייזנברג בבית הדין (יניב גונן)