תמונות

עידית זכריה, גוף תאורה במסדרון צילום: אודי גורן