תמונות

רמון. החלטה משותפת עם שירזי, לוזון, גוטמן ואבוקסיס