תמונות

עשר מכות, חלון, ליאת דביר רותם צילום: הגר דופלט, עיצוב: ליאת דביר-רותם