תמונות

ניקיון, נעלי מטאטא, ורודות צילום: לין ממרן