תמונות

מיכל מטלון, ג, רחצה ילדים צילום: עודד סמדר