תמונות

יודע שהוא עשוי לפנות את הכסא שלו בקיץ. זידאן (Getty)