תמונות

רגע לפני המעבר לארה"ב, באו לראות את הקפטן בגודל טבעי (gettyim