תמונות

ויזנייבסקי ומכבי מגנים נגד לובליאנה (אמיר לוי)