תמונות

אחמד סבע. חל שיפור קל במצבו, יהיה כשיר לשבת (אמיר לוי)