תמונות

ארנון רמת השרון, פינת עבודה גובה צילום: גדעון לוין, 181 מעלות