תמונות

גני ילדים, בית צעירותי, תאים צילום: דורון סהר