תמונות

ליה גיל, שולחן (6) צילום: ליאור שניידר לקמחי תאורה