תמונות

רן בן שמעון במהלך הדיון בבית הדין (איתי ישראל)