תמונות

סיגל שכטר, גובה, פינת טלוויזיה-מחשב באזור החדרים הוארה ואווררה צילום: עוזי פורת