תמונות

טנק סורי ברמת הגולן במלחמת יום כיפור - גטי