תמונות

הבנות אוהבות אוכל, ג, שולחן צילום: שירן כרמל