תמונות

צביקה קציר עם רענן כץ. ייכנס לדירקטוריון של ירושלים? (שי לוי)