תמונות

ארץ נהדרת - תכנית ראשונה צילום: צחי צלניקר