תמונות

על תדברו איתו על 1982. פלאטיני ומרקל (gettyimages)