תמונות

בוחרים את התלמיד המצטיין צילום: מתוך הצילו! אני לא יודע לבשל