תמונות

כדי חרס, החל ב 75 שקלים, רשת ביתילי צילום: ישראל כהן