תמונות

11 האחים לבית מלול צילום: יעל שלח, "במחנה"