תמונות

אגמון החולה, טיולי ציפורים צילום: לין ממרן