תמונות

הביתה של אילת, גובה, גוף תאורה צילום: הגר דופלט