תמונות

הולכים בתוך הנוף והצל בערוץ הנחל בעין משוטטים צילום: ערן גל-אור