תמונות

אהוד ברק שר הביטחון מבקר בפיקוד צפון(אריאל חרמוני) צילום: אריאל חרמוני