תמונות

כדיר מול נאור. אליפות כבר יש לו, מה עם גביע?