תמונות

מירב בן ארי, ג, רחצה (37) צילום: איה אפרים