תמונות

מקרייב מנסה לעבור. שקט בעילוט (אלעד ירקון)