תמונות

מכינים לחם מחמצת. אחרי האפייה צילום: אסף אמברם