תמונות

אנחנו לא משוגעים - פרק 4 –  יוספי במצוקת דיור