תמונות

ארגון 09, קרטון ביצים לחלוקה פנימית של המגירות צילום: bhg.com