תמונות

יונית מדגמנת תכשיטים, מבזק הבידור צילום: Y בעשר