תמונות

בשישי הוא ישיאר את המטרות בצרפת בצד. במדי טולוז