תמונות

קמין נורית גפן 3, אח עצים, צילום שי אדם צילום: שי אדם